Damene på benken

Hensikten med oppgaveutvalget «Temaplan friluftsliv og rekreasjon» er å utarbeide en temaplan med forslag om hva som bør prioriteres de neste 4 årene. Friluftsliv og rekreasjon favner et bredt lag av befolkningen, og det er et mål å gjøre uteområdene attraktive og tilgjengelige.

Oppgaveutvalget skal

  • Gjennomføre en kartlegging av uteområder for friluftsliv og rekreasjon
  • Utarbeide strategier og tiltak på bakgrunn av kartleggingen

Hvem sitter i utvalget

Oppgaveutvalg Temaplan friluftsliv og rekreasjon består av 5 politikere og 10 innbyggere. Her ser du hvem som er med.

Mandat

Oppgaveutvalgets arbeid er nærmere beskrevet i et mandat, vedtatt av kommunestyret 19.desember 2016 (sak 79/16).

Les mandatet for oppgaveutvalg for temaplan friluftsliv og rekreasjon

Møter

Referater finner du her.

Telefon

33 78 02 00

E-post