Oppgaveutvalg er en ny politisk arbeidsform hvor lokalpolitikerne samarbeider med innbyggere om å utvikle ny politikk, lage forslag til strategier og tiltak.

Oppgaveutvalgene

Er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensende. De er definert og avgrenset gjennom et mandat vedtatt av kommunestyret.

For 2017 har kommunestyret besluttet å opprette tre oppgaveutvalg:

 Hvorfor oppgaveutvalg?

Hensikten med oppgaveutvalg er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikere og innbyggere, og sikre optimale vilkår for innovativ og positiv utvikling i Svelvik.

Oppgaveutvalg skal bidra til:

  • Å sette politisk dagsorden, og bruke mindre tid på administrativ styring.
  • Å utarbeide ny politikk, og bruke mer tid på ledelse av lokalsamfunnet.
  • Å gjennomføre strategiske tiltak/innsatser sammen med lokalsamfunnet.

Utprøving av oppgaveutvalg vil danne grunnlag for fellesnemdas valg av lokaldemokratimodell for den nye kommunen.