Følgeforskning 2017

Kommunestyret vedtok, i juni 2016, å prøve ut Oppgaveutvalg i Svelvik (sak 33/16)

Svelvik kommune har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Gentofte kommune og den danske forskningen. Modellen vil utvikles videre ut i fra erfaringer som gjøres underveis og følgeforskning som er gjennomført første halvår 2017.

Følgeforskningen er gjennomført av en forskergruppe bestående av professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing (begge tilknyttet Roskilde universitet), professor Asbjørn Røiseland (tilknyttet Nord universitet) og forsker Marte Slagsvold Winsvold (tilknyttet Institutt for samfunnsforskning).