Oppgaveutvalg 2017

Oppgaveutvalgene er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensende. De er definert og avgrenset gjennom et mandat vedtatt av kommunestyret.

For 2017 har kommunestyret besluttet å opprette tre oppgaveutvalg: