Oppgaveutvalg 2018

Parallelt med gjennomføringen av oppgaveutvalgene i 2017 begynner planleggingen av tre nye oppgaveutvalg for 2018.

Slik er prosessen:

Prosess oppgaveutvalg