Oppgaveutvalget skal

Bidra til at «Byhuset Svelvik» blir en attraktiv møteplass ved å være med på å forankre det i Svelviksamfunnet, samt komme med ideer og innspill til spennende og alternative sambruksløsninger.

Vi søker medlemmer som oppfyller én eller flere av disse kriteriene:

  • Med interesse for å skape en arena som vil gi god kommunal service og være bindeleddet mellom innbyggere og Nye Drammen
  • Med interesse for å skape en attraktiv møteplass mellom kommune, næringsliv og frivillige
  • Med interesse for å skape en ny arena og nye måter å samskape på innen kultur- og frivillighet
  • Mellom 13-25 år med interesse for å skape aktiviteter og opplevelser for ungdom i sentrum
  • Med interesse for å skape aktiviteter og opplevelser i sentrum
  • Mellom 13-25 år med interesse for å skape en ny lokaldemokratiskarena som stimulerer til engasjement, dialog og involvering av unge
  • Med interesse for å skape en ny lokaldemokratiskarena som stimulerer til engasjement, dialog og involvering
  • Som har erfaring fra å engasjere folk
  • Over 65 år med interesse for å skape en attraktiv arena for eldre

Her kan du melde deg på

Søknadsfrist 19. nov. 

Mandat

Oppgaveutvalgets arbeid er nærmere beskrevet i et mandat, vedtatt av kommunestyret 17. oktober 2017.

Referat

Her vil det komme referater fra møter og aktiviteter i utvalget

Telefon

33 78 01 00

E-post

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 svelvik