Oppgaveutvalget skal

Bidra til at «Byhuset Svelvik» blir en attraktiv møteplass ved å være med på å forankre det i Svelviksamfunnet, samt komme med ideer og innspill til spennende og alternative sambruksløsninger. 

Utvalget skal bestå av fem politikerer og ti innbyggere/andre.

Mandat

Oppgaveutvalgets arbeid er nærmere beskrevet i mandatet

Referat

Referater fra møter og aktiviteter i utvalget samt sluttrapport.

Medlemmer i utvalget

Medlemmer av oppgaveutvalg Byhuset Svelvik

Telefon

33 78 01 00

E-post

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik