Trond Kjeldås (politiker) – leder

Inge Hovland (politiker) – nestleder

John-Gunnar Lislelid (politiker)

Liv Karin Brekke Eidsmoen (politiker)

Kjetil Lersbryggen (politiker)

Franzisca Aarflot (innbygger)

Kristin Lier Jensen (innbygger)

Turid Wikdahl (innbygger)

May-Britt Larsen (innbygger)

Susanne Larsen (innbygger)

Gro Nebell Aronsen (innbygger)

Lars Greiner (innbygger)

Christin Grilstad Prøis (innbygger)

Hilde Holm (innbygger)