Her kommer det referater fra oppgaveutvalgets aktiviteter.