Oppgaveutvalget skal kartlegge hvordan det er å være ungdom i Svelvik, hva som er viktig for ungdom, og hvordan ønsker- og kan ungdom aktivt bidra til at Svelvik er et godt sted å være?

Ut fra dette skal utvalget utarbeide politiske målsettinger og satsingsområder som skal danne grunnlag for tiltak som ivaretar ungdommenes synspunkter og vilje til deltakelse i å utvikle Svelvik som et godt sted å være for alle.

Oppgaveutvalget skal bestå av fem folkevalgte og ti innbyggere/andre.

Oppgaveutvalget vil rapportere til Oppvekst- og utdanningsutvalget, og vil etterstrebe et samarbeid med Ungdommens kommunestyre og skolenes elevråd i prosessen.

Telefon

33780100

E-post

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik