Oppgaveutvalget skal kartlegge hvordan det er å være ungdom i Svelvik, hva som er viktig for ungdom, og hvordan ønsker- og kan ungdom aktivt bidra til at Svelvik er et godt sted å være?

Ut fra dette skal utvalget utarbeide politiske målsettinger og satsingsområder som skal danne grunnlag for tiltak som ivaretar ungdommenes synspunkter og vilje til deltakelse i å utvikle Svelvik som et godt sted å være for alle.

Oppgaveutvalget skal bestå av fem folkevalgte og ti innbyggere/andre.

Vi søker deltakere i alderen 13 – 25 år til å være med i utvalget og minimum 5 av 10 bør være i alder 13 - 18 år.

Oppgaveutvalgets sammensetning

  • 1 ungdom fra annen nasjonalitet og annet morsmål enn norsk
  • 2 ungdommer med erfaring fra elevråd, Ungdommens kommunestyre eller andre tillitsverv
  • 1 ungdom med erfaring fra uorganiserte aktiviteter
  • 1 ungdom som driver med organiserte aktiviteter
  • 1 ungdom med nedsatt funksjonsevne
  • 3 ungdommer som går på videregående skole, yrkesfaglig og studiespesialiserende linjer.
  • 1 ungdom som har valgt å ikke gå på videregående skole

Oppgaveutvalget vil rapportere til Oppvekst- og utdanningsutvalget, og vil etterstrebe et samarbeid med Ungdommens kommunestyre og skolenes elevråd i prosessen.

Søkere som ikke får plass i oppgaveutvalget får  tilbakemelding om at de vil inviteres til å medvirke underveis i prosessen.

Her kan du melde deg på

Søknadsfrist 19. november. 

Telefon

33780100

E-post

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik