Her vil det komme referater fra møter og aktiviteter i utvalget