Studieturer

For å få mer kunnskap om og muligheter for lokaldemokratiske ordninger ble det gjennomført studieturer til Danmark. Andre kommuner og instanser ble invitert til å delta. 

Studietur om lokaldemokrati, Danmark 31. januar - 2. februar 2016

Hensikten med turen var å få innblikk i danske erfaringer med lokaldemokratiet etter kommunesammenslåinger i Danmark i 2009.

Presentasjoner:

 

Studietur til Gentofte kommune 26. - 28. mai 2016

Hensikten med turen var å bli bedre kjent med den politiske arbeidsformen Oppgaveutvalg.

Presentasjoner

Jacob Torfing og Eva Sørensen