Det nyvalgte styret i UKS, 2017.

Foran fra høyre: Elise Ebbestad Kaasa, Linett Steen Strømnes, Kamilla Sofie Pechüle Christensen.
Bakerst fra høyre: Vår Holmen Tørhaug, Tiril Sveiven, Ingrid Lauren Stenseng (rep.Undergrunnen), Henrik Hamre Karlsen (nestleder), Håkon Aase Kristiansen, Andreas Skjærsvold, Amund Lønseth Støa (leder), Hedda Justad.

Ikke tilstede da bildet ble tatt:
Anton Øgren, Lars-Erik Korsgård Skistad, Eiliv U. Henschien

Referat fra møter

Om UKS

Ungdommens kommunestyre (UKS) består av 2 representanter fra hvert trinn som velges av elevrådet på Svelvik ungdomsskole, 2 representanter som velges av elevrådet ved Sande vgs, 1 representant fra fritidsklubben og inntil 6 frie plasser.

Ungdommenes kommunestyre startet opp høsten 2015 etter at Svelvik kommune har vært noen år uten et eget kommunestyre for ungdom. Det var et stort ønske fra politikerne og administrasjonen at tradisjonen skulle tas opp igjen.  

Målsettingen er at UKS skal komme tidlig inn i saker og få muligheten til å uttale seg om alle saker som angår barn og unge før avgjørelser blir tatt.

Fagleder for barn og unge i Svelvik kommune, , er UKSs kontaktperson og koordinator.

Alle barn og unge som har saker de ønsker at UKS skal se på, kan melde fra om det på UKS egen Facebook-side, eller på SMS 412 01 276. Saker kan også meldes via elevrådet på skolene som tar saken videre til UKS.