Leder og nestleder UKS

Fra venstre: Håkon Aase Kristiansen (nestleder) og Henrik Karlsen Hamre (leder).

UKS 2017 - 2018Nederst fra venstre: : Mathias Holmquist, Henrik Andreas Skovgaard Larsen.
Bak fra venstre: Håkon Aase Kristiansen, Jon Finnanger, Anton Øgren, Elise Ebbestad Kaasa, Henrik Karlsen Hamre, Vår Holen Tørhaug, Ingrid Lauren Stenseng, Mina Christense.
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Kamilla Christensen, Tiril Røstad, Vetle Vasilis Nakopoulos, Max Glabe

Referat fra møter

Om UKS

Ungdommens kommunestyre (UKS) består av 2 representanter fra hvert trinn som velges av elevrådet på Svelvik ungdomsskole, 2 representanter som velges av elevrådet ved Sande vgs, 1 representant fra fritidsklubben og inntil 6 frie plasser.

Ungdommenes kommunestyre startet opp høsten 2015 etter at Svelvik kommune har vært noen år uten et eget kommunestyre for ungdom. Det var et stort ønske fra politikerne og administrasjonen at tradisjonen skulle tas opp igjen.  

Målsettingen er at UKS skal komme tidlig inn i saker og få muligheten til å uttale seg om alle saker som angår barn og unge før avgjørelser blir tatt.

Fagleder for barn og unge i Svelvik kommune, , er UKSs kontaktperson og koordinator.

Alle barn og unge som har saker de ønsker at UKS skal se på, kan melde fra om det:

  • På UKS egen Facebook-side,
  •  
  • SMS 412 01 276.
  • Elevrådet på skolene som tar saken videre til UKS.