Leder og nestleder UKS

Fra venstre: Håkon Aase Kristiansen (leder) og Henrik Karlsen Hamre (UKS medlem).

Ungdommen i Nye Drammen konstituerer seg

To representer fra UKS i Svelvik er medlemmer i valgkomitéen for nytt ungdomsråd i Nye Drammen. Det er planlagt oppstart og konstituering i november/desember 2019.

Valgkomitéen består av ungdom fra Nedre Eiker, Svelvik og Drammen. Sammen skal de utarbeide reglement for påmelding for det 1. ungdomsrådet i ny kommune.

Ungdommens kommunestyre i Svelvik er operativt ut 2019, og de har sitt siste møte i desember.

UKS 2019

Saken fortsetter under bildet.

Ungdommens kommunestryre (UKS) 2018 7 2019

Fra venstre:  Linett Steen Strømnes, Henning Jensen, Anton Ögren, Henrik Karlsen Hamre, Håkon Aase Kristiansen, Ingrid Lauren Stenseng, Vegard Tangen, Jon Finnanger, Felix Nysæther, Tiril Røstad og Martin Stenseng. 
Ikke tilstede da bildet blir tatt: Victoria Bjørnstad.

Referat fra møter

Om UKS

Ungdommens kommunestyre (UKS) består av 2 representanter fra hvert trinn som velges av elevrådet på Svelvik ungdomsskole, 2 representanter som velges av elevrådet ved Sande videregående skole, 1 representant fra fritidsklubben og inntil 6 frie plasser.

Ungdommenes kommunestyre startet opp høsten 2015 etter at Svelvik kommune har vært noen år uten et eget kommunestyre for ungdom. Det var et stort ønske fra politikerne og administrasjonen at tradisjonen skulle tas opp igjen.  

Målsettingen er at UKS skal komme tidlig inn i saker og få muligheten til å uttale seg om alle saker som angår barn og unge før avgjørelser blir tatt.

Fagleder for barn og unge i Svelvik kommune, , er UKSs kontaktperson og koordinator.

Alle barn og unge som har saker de ønsker at UKS skal se på, kan melde fra om det:

  • SMS 412 01 276.
  • Elevrådet på skolene som tar saken videre til UKS.