Ordførerens side

Ordfører

Tlf: 33 78 01 00

Andreas Muri ble valgt til ordfører i Svelvik 12.10.2015. Han representerer Høyre. 

Ordføreren er Svelviks fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for kommunestyret og formannskapet og han leder disse møtene. Ordføreren er kommunens offentlige representant, og han representerer kommunen ved offisielle anledninger. Han har møte- og talerett i alle kommunale organer.

En viktig oppgave for ordføreren i disse dager er å lede arbeidet med kommunesammenslåingen med Drammen.

Andre oppgaver for ordføreren i Svelvik:

  • Ordfører er bindeledd mellom rådmann og de politiske organer i kommunen
  • Ordføreren skal påse at Kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighet blir fulgt. Det skal sikre folk sin rett til informasjon og innsyn i kommunal drift
  • Ordføreren er kommunens rettslige representant – juridisk og organisatorisk
  • Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organ, og han informerer og rettleder dem

Varaordfører

Varaordfører er:  (AP)

Pressebilder

Andreas Muri (25 mb)