Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr valgloven § 8-3 sjette ledd.

For velgere i Svelvik kommune som ønsker å benytte seg av denne muligheten, må de sende inn en søknad til valgstyret innen fredag 1. september.

Søknad sendes til:
Valgstyret i Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik eller til