Manntallet viser hvem som har stemmerett. Oversikt over manntallsførte i Svelvik kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på Borgertorget på rådhuset.

Det er Folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede skal manntallsføres i kommunen de var registrert som bosatt pr. 30. juni. Hvis du har flyttet til en annen kommune, og melding om flytting ikke er mottatt folkeregisteret innen 30. juni 2017, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Søknad om innføring eller krav om retting av feil sendes:

Valgstyret
Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Adgangen til å kreve retting av feil i manntallet reguleres av valgforskriften § 1.