Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017.

I Svelvik kan du stemme:

  • Tangen Skole (kart)
  • Svelvik samfunnshus (Kart)
  • Berger skole

Stemmelokalene åpner klokka 09:00 og stenger klokka 21:00.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort (se under).

Om legitimasjon:

Alle velgere skal vise legitimasjon, selv om velgeren er kjent for stemmemottaker. Gyldig legitimasjon skal inneholde:

  • Navn
  • Bilde
  • Fødselsdato

Eksempler på gyldig legitimasjon:

  • Pass
  • Sertifikat
  • Bankkort med bilde
  • Studentbevis

Valgkort

Alle som er registrert i mantallet mottar valgkort. På kortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Du må ikke ha ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene, og det går raskere for deg å stemme.

Dersom du ikke har mottatt valgkort eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.