Alle barn som er født i 2014 og som bor i Svelvik kommune skal begynne på skolen i august 2020. Skal du flytte til eller fra kommunen? Se informasjon under.

Har du barn som skal begynne på skolen:

Informasjon om barnet henter vi fra folkeregisteret. Pass derfor på at det ligger korrekte data om barnet. Kommunen vil sende brev til alle skolestartere med beskjed om hvilken skole barnet skal begynne på i løpet av mars-april 2020. 

Skolekretser

Svelvik har ingen skolekretsgrenser. Hvilken skole barnet skal gå på vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, både i forhold til ønsket til foreldrene og barnet, og kapasitet på skolen. Dette gjelder fram til en ny plan for skolekretser er behandlet politisk i Drammen kommune.

Flytting til Svelvik kommune

Fram til 01.01.20 gjelder følgende: Om dere skal flytte til kommunen og trenger skoleplass, ta kontakt med oss på tlf. 33 78 01 00 eller e-post . Ikke oppgi personnr. i e-posten.

Ved flytting ut av kommunen

Om dere flytter ut av kommunen skal dere gi beskjed til skolen barnet går på om dette. Skolen i Svelvik vil sende flyttemelding til ny skole.