Alle barn som er født i 2014 og som bor i Svelvik kommune, eller flytter hit og skal begynne på skolen i august 2020 se under. Skal du flytte til eller fra kommunen se under.

Har du barn som skal begynne på skolen:

Informasjon om barnet henter vi fra folkeregisteret. Pass på at det ligger korrekte data om barnet og familien din der, slik at kommunen kan kontakte dere. Kommunen har da oversikt over hvilke barn som bor i kommunen som er skolepliktige.

Ny rutine for innskriving av barn i skolen er under utarbeidelse og vil bli publisert når den er vedtatt.

Skolekretser

Svelvik har ingen skolekretsgrenser. Hvilken skole barnet skal gå på vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, både i forhold til ønsket til foreldrene og barnet, og kapasitet på skolen.

Flytting til Svelvik kommune

Om dere skal eller har flyttet til kommunen og trenger skoleplass, ta kontakt med oss på tlf. 33 78 01 00 eller e-post . Ikke oppgi personnr. i e-posten.

Ved flytting ut av kommunen

Om dere flytter ut av kommunen skal dere gi beskjed til skolen barnet går på om dette. Skolen i Svelvik vil sende flyttemelding til ny skole.