§ 1 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter den kommunale grunnskolen i Svelvik.
Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet, og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, i skolens digitale rom og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer.

Ordensreglementet gjelder på skoleveien så langt skolen blir gjort kjent med brudd på reglene.

Ordensreglementet gjelder også for SFO og leksehjelpen, med unntak av i § 7, i denne forskrift.