§ 10 Lokale regler

Den enkelte skole utarbeider regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne forskrift. Disse reglene skal godkjennes i samarbeidsutvalget (SU).

Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler.