§ 11 Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement gjelder fra 1. januar 2017.

Skolen plikter å gjøre elever, foresatte og ansatte kjent med forskrift om ordensreglement for grunnskolen og skolens lokale regler hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelte rektor.