§ 3 Regler for orden

Eleven skal:

a) Møte presis til timer og avtaler
b) Møte forberedt og delta aktivt i opplæringen
c) Ha med nødvendig bøker og utstyr 
d) Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
e) Holde orden
f) Ikke forlate skolens område uten tillatelse
g) Følge skolens regler og rutiner om fravær