§ 5 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til opplæringsloven.

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ytterligere regulert i ordensreglementet for Svelvikskolen - herunder om eleven opptrer i samsvar med § 3 Regler for orden og § 4 Regler for oppførsel.