§ 8 Skadeverk

Ved skade verk på skolens bygninger og/ eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig inntil kr 5000, etter skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2. Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom dette anses hensiktsmessig.