Permisjon fra undervisningen

Permisjon fra undervisning skal søkes om i så god tid som mulig, og av den som har daglig omsorg for barnet. Permisjon utover tre dag, skal det om mulig søkes 3 uker før permisjonen skal finne sted. 

Til søknadsskjema for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Kontaktlærer kan innvilge permisjon i inntil tre dager. Rektor kan innvilge permisjon i inntil 10 virkedager.

Sykt barn

Er du usikker på hvor lenge barnet skal være hjemme fra skolen når det blir syk? Folkehelseinstituttet har laget en veileder for foreldre som gir deg nyttig informasjon.

Du finner veilederen her