Permisjon fra undervisningen

Permisjon fra undervisning skal søkes om i så god tid som mulig, og av den som har daglig omsorg for barnet. Permisjon utover tre dag, skal det om mulig søkes 3 uker før permisjonen skal finne sted. 

Til søknadsskjema for permisjon fra grunnskoleopplærinen

Kontaktlærer kan innvilge permisjon i inntil tre dager. Rektor kan innvilge permisjon i inntil 10 virkedager.