Innlogging FRONTER

Skolene i Svelvik bruker læringsplattformen Fronter. Fronter er en nettbasert tjeneste for læring, undervisning og samarbeid. Den inneholder verktøy som gjøre samhandlingen mellom elev-lærer og lærer-foresatte enklere. Fronter inneholder f.eks. infotavle, fraværsregistrering, oppgaveinnlevering, prøvefunksjon osv.

Alle elevene har sitt personlige brukernavn og passord på Fronter, og får opplæring i å bruke plattformen på skolen.

Etter innlogging får du tilgang til aktuelle skolesider, FAUsider og klassetrinnsider.