Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er lovpålagt etter opplæringslovens § 5-6. PPT-skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov eller som strever med utviklingen.

PP-tjenesten i Svelvik hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de er bedre i stand til å inkludere det enkelte barn og elev i fellesskapet. PP-tjenesten skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det.

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Husk at ...

  • Ingen kan henvise et barn til PPT uten foreldrenes samtykke
  • Ingen tiltak settes i gang uten foreldrenes samtykke
  • Personalet ved PPT har taushetsplikt
  • Alle tjenester ved PPT er gratis

Har du spørsmål om PPT eller om barns utvikling og behov, kan du kontakte oss enten på telefon eller ved å bruke e-postadressen under.

Kontaktinformasjon:
Epost: 

Telefon

33 78 01 00

E-post

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik