I Svelvikskolen jobber alle ansatte for at hver enkelt elev skal lykkes best mulig både faglig og sosialt. Kartlegginger og brukerundersøkelser er viktige verktøy i dette arbeidet.

Ungdata er en digital spørreundersøkelse som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres hvert andre år. 

Se nøkkeltallsrapport 2017 - Svelvik ungdomsskole

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig anonymisert og nettbasert spørreundersøkelse om elevenes læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på 7.trinn og 10.trinn. Elevundersøkelsen gjennomføres hvert andre år.