Visjonen til Svelvikskolen har et uttalt mål om at det «I Svelvikskolen skapes de beste muligheter for hver elev til å lykkes i fremtiden». For å nå målet vektlegger vi verdiene glede, nysgjerrighet, kompetanse og fellesskap. Alle skolene i Svelvik har felles satsingsområder, og det samarbeides godt om skoleutvikling både på lærernivå og ledernivå.

Styringsdokumenter for skolene:

Digital læring

I løpet av 2018 vil alle elevene i Svelvikskolen ha eget læringsbrett eller pc, og alle klasserom vil ha digitale tavler/projektorer. Ansatte og elever på 1.-4.trinn får opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrettet våren 2018. Skolene har en felles pedagogisk IKT-rådgiver som har hovedansvaret for den strategiske utviklingen, er bindeleddet til teknisk support og pedagogisk støtte og veileder på alle skoler. Lærerne har tilgang til egen pc, samt læringsbrett om elevene de underviser har dette.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Opplæring i læringsbrett
Foto: Elever ved 3. trinn på Tangen øver seg på læringsbrettet.

Språk

Svelvik kommune er med satsingen til Utdanningsdirektoratet for 2017-2019, «Språkkommuner» og språkløyper. Kommunen samarbeider med barnehagene i kommunen og Lesesenteret i Stavanger om språkutviklingen fra 0-16 år. Kommunen har utarbeidet en strategiplan som løfter frem fire innsatsområder; gode overganger, kartlegging og oppfølging, tidlig innsats og læringsutbytte og samarbeid skole-hjem. I denne satsingen er også PPT med. Målet med prosjektet er å utarbeid gode rutiner innenfor alle innsatsområdene, kompetansebygging for personalet, samt videreutvikle god praksis i skoler og barnehager i møter med elever og foreldre.

Kompetanse for mangfold

Svelvik ungdomsskole og Tangen skole er sammen med to barnehager og Læringssenteret med i den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold». Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Fylkesmannen bidrar i dette prosjektet med økt kompetanse om regelverket på feltet, og Høgskolen i Sørøst-Norge veileder skolene i prosjektperioden.

Sosial kompetanse

Skolene i Svelvik har daglig fokus på sosial kompetanse og gode skolemiljøer for elevene. Derfor deltar skolene i ulike programmer i forbindelse med dette arbeidet slik som PALS og MOT. Begge barneskolene bruker «Det er mitt valg» og deltar i «Trivselslederprogrammet».

Vurdering for læring

Svelvik kommune deltok i satsing til Utdanningsdirektoratet i Vurdering for læring (VFL) i 2015-2017. Etter prosjektperioden er dette fortsatt et viktig og kontinuerlig arbeid i Svelvikskolen.