Visjonen til Svelvikskolen har et uttalt mål om at det «I Svelvikskolen skapes de beste muligheter for hver elev til å lykkes i fremtiden». For å nå målet vektlegger vi verdiene glede, nysgjerrighet, kompetanse og fellesskap. Alle skolene i Svelvik har felles satsingsområder, og det samarbeides godt om skoleutvikling både på lærernivå og ledernivå.

Styringsdokumenter for skolene:

Fokus på digital læring

Målet med satsningen er at elevene i Svelvik skal ha gode digitale ferdigheter og bli digitalt kompetente. Ny læringsteknologi skal stimulere til nysgjerrighet og entusiasme for læringsarbeidet. Gjennom denne satsningen er målet at alle elevene skal få økt læringsutbytte gjennom variasjon og tilpasset opplæring i klasserommet. 

Alle elevene i Svelvikskolen har eget læringsbrett, og alle klasserom har digitale tavler/projektorer. Ansatte og elever vil få opplæring i den pedagogiske bruken av læringsbrettet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Opplæring i læringsbrett
Foto: Elever ved 3. trinn på Tangen øver seg på læringsbrettet.

Sosial kompetanse

Skolene i Svelvik har daglig fokus på sosial kompetanse og gode skolemiljøer for elevene. Derfor deltar skolene i ulike programmer i forbindelse med dette arbeidet slik som PALS og MOT. Begge barneskolene bruker «Det er mitt valg» og deltar i «Trivselslederprogrammet».

Tidligere satsingsområder

Svelvik kommune deltok i satsing til Utdanningsdirektoratet i Vurdering for læring (VFL) i 2015-2017. Etter prosjektperioden er dette fortsatt et viktig og kontinuerlig arbeid i Svelvikskolen.

Svelvik kommune var med satsingen til Utdanningsdirektoratet for 2017-2019, «Språkkommuner» og språkløyper, og samarbeidet med Lesesenteret i Stavanger om språkutviklingen fra 0-16 år. Kommunen utarbeidet en strategiplan som løftet frem fire innsatsområder; gode overganger, kartlegging og oppfølging, tidlig innsats og læringsutbytte og samarbeid skole-hjem. I denne satsingen var også PPT med. Målet med prosjektet var å utarbeid gode rutiner innenfor alle innsatsområdene, kompetansebygging for personalet, samt videreutvikle god praksis i skoler og barnehager i møter med elever og foreldre.

Svelvik ungdomsskole og Tangen skole var sammen med to barnehager og Læringssenteret med i den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold». Målet med satsingen var at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Fylkesmannen bidro i dette prosjektet med økt kompetanse om regelverket på feltet, og Høgskolen i Sørøst-Norge veiledet skolene i prosjektperioden.