Moderasjonsordning

  1. Deltidsplasser i SFO er: 40%, 50%, 60% og 80%. Deltidstilbudet gis i form av hele dager hvor 1 dag = 20%. Ordningen gjelder også for morgentilbud.
  2. For deltidsplasser gis et påslag på 5% i tillegg til brukerprosent. (Eks. 50% plass = 55% betaling)
  3. For søsken betales full pris for barn nr 1, 70% for barn nr. 2, og 50% for øvrige søsken. Ved forskjellig oppholdstid betales det full pris for det barnet som har lengst oppholdstid.
  4. Søskenmoderasjon ses samlet for barn i kommunal SFO og kommunale og private barnehager.
  5. For husholdninger med netto skattbar inntekt under kr 500.500 gis moderasjon i foreldrebetaling. Søknaden gjelder for ett år av gangen. Siste godkjente selvangivelse er grunnlag for beregningen.
  6. Det gis ikke moderasjon for dagbarn.

Moderasjon for husstander med lav inntekt følger i hovedtrekk barnehagenes inntektsgrenser med 5 intervaller som beregnes ut fra 6% av øverste beløp i hver gruppe. Se priser

Moderasjonsordningene (søsken- og tilleggsmoderasjon) gjelder både for barnehage- og SFO-plasser samlet.