Elevbetaling på Kulturskolen

Betalingssatser for kulturskolen 2019 skal være:

  • Standard elevbetaling kr. 1460 pr. semester Gjelder for enetimer i gitar, piano, blåseinstrumenter, slagverk og gruppetimer i visuell kunst
  • Redusert elevbetaling kr. 1020 pr. semester Gjelder for gruppeundervisning i dans
  • Elevbetaling for kortere kurs fastsettes i hvert enkelt tilfelle