Aktivitetsplan høsten 2017 ved Kulturskolen i Svelvik.

Uke 33

Planleggingsmøte for lærere

Timeplanmøter for elever/foresatte

Uke 34

Undervisningsstart

26.09

Huskonsert

Ved flygelet

02.10 - 06.10

Høstferie uke 40

17.10

Musikkinnslag på kommunestyremøte kl. 18.00

24.10

Huskonsert

Ved flygelet

??.10

Veilederprogrammet: 4. samling (bare for lærerne). Dato ikke fastlagt

06.11

Øvekonkurransen starter. Registrering av hjemmeøving avsluttes 10.12.16. Mer info kommer

10.11

Veiledersamling, Kongsberg. (for skoleeier, ressurslærer, rektor)

20.11- 28.11

Åpning av utstilling ved elever på Visuell kunst

Kulturskoleuke

Publikum kan besøke all undervisning

28.11

Avslutning av utstilling. Huskonsert ved flygelet
Mer info kommer senere

07.12

Møte for kulturskolerektorer i Vestfold. Innslag med elever.

12.12

Musikkinnslag på kommunestyremøte kl. 15.00

18.12

Juleavslutning

Svelvik Kirke.