Uke 33

Planleggingsmøte og fagdag for lærere

Uke 34

Timeplanmøter og informasjonsmøter for elever/foresatte. Forberedelser og tilrettelegging.

Uke 35

Undervisningsstart.

 

25.09

Huskonsert ved flygelet

01.10 - 05.10

Høstferie uke 40

30.10

Huskonsert ved flygelet.

Musikkinnslag på kommunestyremøte kl. 18:00

05.11

Øvekonkurransen starter. Registrering av hjemmeøving avsluttes 09.12.17. Mer info kommer!

22.11

Fargefest.

19.11- 27.11

Åpning av utstilling ved elever på Visuell kunst.

Kulturskoleuke.

Publikum kan besøke all undervisning.

27 .11

Avslutning av utstilling. Huskonsert ved flygelet

Mer info kommer senere.

09.12

Øvekonkurransen avsluttes. Øvemarker leveres på Kulturskolen i uke 50.

17.12

Juleavslutning Svelvik Kirke kl. 18:00

18.12

Musikkinnslag på kommunestyremøte kl. 15:00