Høstprogrammet for Kulturskolen i Svelvik.

Uke 34 Planleggingsmøte

Uke 34 Timeplanmøter og informasjonsmøter for elever/foresatte. Forberedelser og tilrettelegging

Uke 35 Undervisningsstart

  • 24.09 Huskonsert ved flygelet.
  • 30.09 - 04.10 Høstferie uke 40
  • 29.10 Huskonsert ved flygelet.
  • 04.11 Øvekonkurransen starter. Registrering av hjemmeøving avsluttes 08.12.18. Mer info kommer!
  • 18.11- 28.11 Åpning av utstilling ved elever på Visuell kunst.  Publikum kan besøke all undervisning. Inviter en venn.
  • 28.11 Avslutning av utstilling. Huskonsert ved flygelet.
  • 08.12 Øvekonkurransen avsluttes. Øvemarker leveres på Kulturskolen i uke 50.
  • 16.12 Juleavslutning Svelvik Kirke kl. 18:00