Rettighet til voksenopplæring

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne er gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge

Les mer om tilbudene:

Ta kontakt

Vi veileder deg dersom du har spørsmål om voksenopplæring. Ønsker du et tilbud starter vi med en kartleggingssamtale.

Kontaktinformasjon:

  • E-post:
  • Telefon: 33 78 01 00
  • Brev: Voksenopplæringen, Åsgaten 24, 3060 Svelvik

Søknadsskjema:

Telefon

33 78 01 00

E-post

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik