Vi veileder deg eller henviser deg videre dersom du har spørsmål om voksenopplæring. Ønsker du et tilbud, så starter vi med en kartleggingssamtale.

Skriv til oss angående tilbud om opplæring. Husk å oppgi telefonnummer. 

Ved skriftlige henvendelser (brev) får du svar innen 3 uker. Ved e-posthenvendelser prøver vi å svare ennen 1 uke. 

Les også om:

Søknadsskjema

Telefon

33 78 01 00

E-post

Besøksadresse

Tyriveien 1
3075 Berger