Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til å få opplæring som fører fram til eksamen. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Du velger selv om du vil ta ett eller flere fag. Grunnskole  for voksne kan gjennomføres på ett eller flere år.

Hvorfor ta grunnskole som voksen?

 • Fordi du ikke fullførte syvårig eller niårig grunnskole 
 • Fordi du vil friske opp et eller flere grunnskolefag 
 • Fordi du er fra et annet land og vil ta norsk grunnskole 
 • Fordi du vil ha hjelp til å lese og skrive bedre 


Hva kan du søke?

 • Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag, data
 • Lese og skrivetrening 
 • Særlig tilrettelagt opplæring
 • Du kan selv velge om du vil ta ett eller flere av fagene, og om du vil ta eksamen eller ikke

  Hvordan foregår undervisningen?
  Undervisningen foregår i små grupper eller individuelt, på dagtid.  Voksenopplæringen vil være en skole hvor trygghet og respekt danner basis, som gir mulighet for mestring og videreutvikling.

  Dataopplæring
  Skolen vil gi deg grunnleggende dataopplæring i Windows og bruk av  Word.  Det er også mulig å kombinere dataopplæringen med andre fag.
    
  Lese og skrivevansker
  Dersom du sliter med å lese og skrive, har du rett til opplæring for å lese og skrive bedre. Opplæringen er i små grupper eller bare sammen med lærer. Voksenopplæringen har lærere med utdanning og erfaring, og opplegg som gir deg mulighet til å lese og skrive bedre. Det er også mulighet for å få veiledning og kortere kurs for de som ønsker det.