Voksne som har særskilte behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, voksne med lese- og skrivevansker, tale- og språkvansker og hørselshemmede/døve, m.fl.

Søknadsfrister og søknadsskjema:

For å kunne planlegge god opplæring ønsker vi å få henvendelser eller søknad fra
nye deltakere for kommende skoleår innen 1. april. Vi tar også i mot nye henvendelser hele året. 

Søknadsskjema finner du på denne siden
 
Saksgang:
Ved henvendelse til Svelvik voksenopplæring vil vi kartlegge behov og vurdere opplæringsbehov og rettigheter.

Du kan få hjelp til utfylling av søknad. Det fattes enkeltvedtak om opplæringstilbudet. Vedtaket kan ankes til Svelvik voksenopplæring innen tre uker. Deltakerne får opplæringen ut fra kartlagte behov, og det utarbeides individuell opplæringsplan.