Målet med prosjektet er at alle ungdommer som er i særlig risiko for å havne utenfor skole og arbeid fullfører og består videregående opplæring og/eller kommer i meningsfulle arbeidsforhold.

Los - en voksen støttespiller

En los er en som kan følge opp ungdom i alderen 14-18 år. Arbeidet er særlig rettet mot ungdom med høyt skolefravær eller manglende skoletilknytning. Manglende skoletilknytning kan ha sammenheng med utfordringer som for eksempel:

  • manglende nettverk, mobbing og sosial isolasjon
  • helseproblemer i form av rusmisbruk, psykiske vansker og nedsatt funksjonsevne
  • familiens situasjon

Losene tilbyr:

  • Utvikling av en god relasjon til ungdommen over tid
  • Bruk av samtaler med ungdommen som verktøy
  • Fleksibilitet med hensyn til tid og måter å treffe ungdommen på
  • Bistand til ungdommene og familien i kontakten med hjelpeapparatet
  • Samarbeid med foreldrene og arbeid med ungdommenes relasjon til dem
  • Nært samarbeid med skolen

Kontaktinformasjon

I Svelvik kommune er det ansatt to loser. Begge i 50% stilling. Losene har kontor på ungdomsskolen. Dersom du har spørsmål til losene, kan du sende e-post til:

Thomas Bingen:

Åslaug Randen:

Du kan også ringe til Svelvik ungdomsskole om du har spørsmål: 33 78 04 46 / 33 78 01 00