Skoleskyss fra Svelvik ungdomsskole skoleåret 2016 - 2017

Til Svelvik ungdomsskole

 Mandag-fredag

Berger Kafé (skolerute 1848)

 kl. 08:10

Høyen (skolerute 1848)

 kl. 08:15

Tørkop (skolerute 1825)

 kl. 07:45

Tangen Fjordpark (skolerute 1825)

 kl. 07:50

Hella (skolerute 1825)

 kl. 07:55

Mariås (skolerute 1831)

 kl. 08:15

Ebbestad (skolerute 1831)

 kl. 08:18

 

Hjem fra Svelvik ungdomsskole

Man – fre

Man og tors

Til Høyen og Berger

 kl. 14:25

 kl. 14:50

Til Ebbestad og Mariås

 kl. 14:25

 kl. 14:40

Til Hella, Tangen fjordpark og Tørkop

 kl. 14:25

 kl. 14:50

Retningslinjer for gratis skoleskyss