Busstider for skoleåret 2017/2018

 Til Tangen skole fra:

 Mandag-fredag

 Berger Kafé (rute 91) kl. 

 08:01

 Høyen (rute 91) kl.

 08:05

 Svelvik u. skole (rute 91) kl.

 08:10

 Svelvik ferjeleie (rute 91) kl.

 08:15

 Hella (skolerute 1848) / (rute 91) kl.

 08:18/ 08:20

 Mariås (skolerute 1848) kl.

 08:05

Ebbestad (skolerute 1848)

 08:08

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Skolebuss  alle trinn Skolebuss  Kl. 13:15 og
kl. 14:25
Skolebuss kl. 13:25 Skolebuss  kl 13:15 og kl. 14:25 Skolebuss alle trinn
kl. 14:25 kl. 13:25
Rutebuss Rutebuss Rutebuss Rutebuss Rutebuss
kl. 14:27 kl. 14:27 kl. 13:27 kl. 14:27 kl. 13:27

Retningslinjer for gratis skoleskyss