På Tømmerås skole starter skoledagen kl. 08:00 hver dag.

Småskolen (1.  - 4. trinn)

Mandag, tirsdag og torsdag

Onsdag og fredag

1.time

8.00 - 9.00

1.time

8.00 - 9.00

2.time

9.00 - 9.30

2.time

9.00 - 9.30

Friminutt

9.30 - 9.45

Friminutt

9.30 - 9.45

3.time

9.45 - 10.45

3.time

9.45 - 10.45

Spising

10.45 - 11.05

Spising

10.45 - 11.05

Friminutt

11.05 - 11.35

Friminutt

11.05 - 11.35

4.time

11.35 - 12.05

4.time

11.35 - 12.35

5.time

12.05 - 13.05

 

 

Mellomtrinnet (5. - 7. trinn)

Mandag, tirsdag og torsdag

Onsdag

Fredag

1.time

8.00 - 9.00

1.time

8.00 - 9.00

1.time

8.00 - 9.00

2.time

9.00 - 9.30

2.time

9.00 - 9.30

2.time

9.00 - 9.30

Friminutt

9.30 - 9.45

Friminutt

9.30 - 9.45

Friminutt

9.30 - 9.45

3.time

9.45 - 10.45

3.time

9.45 - 10.45

3.time

9.45 - 10.45

Spising

10.45 - 11.05

Spising

10.45 - 11.05

Spising

10.45 - 11.05

Friminutt

11.05 - 11.35

Friminutt

11.05 - 11.35

Friminutt

11.05 - 11.35

4.time

11.35 - 12.35

4.time

11.35 - 12.35

4.time

11.35 - 12.05

Friminutt

12.35 - 12.45

 

 

5.time

12.05 - 13.05

5.time

12.45 - 13.45