På Tømmerås skole starter skoledagen kl. 08:00 hver dag. Skoledagen slutter kl. 12:30, 13:00 eller 13:30 avhengig av ukedag og klassetrinn.

Skoledagen på Tømmerås skole er delt inn litt forskjellig for småskolen (1.-4. klasse) og mellomtrinnet (5.-7. klasse). Dette er gjort bl.a. for å få best mulig utnyttelse av utearealene. Det innebærer at småskolen og mellomtrinnet har matpause og storefri på ulike tidspunkter alle dager unntatt onsdag.

For å skape minst mulig avbrytelser, ringer skoleklokka kun ved skolestart (kl. 08:00) og inn etter storefri (kl. 11:30 ).

Småskolen (1. – 4. trinn)

Kl. 08:00 – 09:30 Første undervisningsøkt
Kl. 09:30 – 09:45 Friminutt
Kl. 09:45 – 10:45 Andre undervisningsøkt
Kl. 10:45 – 11:00 Matpause
Kl. 11:00 – 11:30 Storefri
Kl. 11:30 – 12:30/13:00 Tredje undervisningsøkt

Onsdag og fredag slutter elevene kl. 12:30. Resten av uka er skoledagen slutt kl. 13:00.

Mellomtrinnet (5. - 7. klasse)

Kl. 08:00 – 09:30 Første undervisningsøkt
Kl. 09:30 – 09:45 Friminutt
Kl. 09:45 – 10:45 Andre undervisningsøkt
Kl. 10:45 – 11:00 Matpause
Kl. 11:00 – 11:30 Storefri
Kl. 11:30 – 13:0/13:30 Tredje undervisningsøkt

Onsdag skoleslutt kl. 12:30. Fredag slutter mellomtrinnet kl. 13:00. Resten av uka slutter elevene kl. 13:30.