Skoleskyss til og fra Tømmerås skole høsten 2019

Skolerute/skyss 2020

Skolerute 1845 

Strandveien 07:30
Berger skole 07:35
Høyen 07:40
Svelvik ungdomsskole

07:50

 

Rute 91 - tur 1062
Berger Kafé 07:31
Høyen 07:35
Svelvik ungdomsskole 07:45
Elever fra Berger Kafé Berger Gård
Høyen/Sand hvis behov
Skolerute 1847
Mariås 07:35
Ebbestad 07:38
Svelvik ungdomsskole 07:50

Tidlig skoleslutt kl 12:35 - bussavgang 12:45 (onsdager og fredager)

Skolerute 1844
Svelvik ungdomsskole 12:45
Høyen 12:50
Berger skole 12:55
Strandveien 13:00
Berger Kafé 13:05
Skolerute 1855 (onsdager)
Svelvik ungdomsskole 12:45
Høyen 12:50
Berger skole 12:55
Berger Kafé 13:00
Ekstrabuss onsdager når hele skolen slutter tidlig.
Skolerute 1854
Svelvik ungdomsskole 12:45
Ebbestad 12:50
Mariås 12:55

Tidlig skoleslutt kl 13:05 - bussavgang 13:15 (alle dager unntatt onsdager)

Skolerute 1858
Svelvik ungdomsskole 13:15
Høyen 13:20
Berger skole 13:25
Strandveien 13:30
Berger Kafé 13:35
Skolerute 1859
Svelvik ungdomsskole 13:15
Ebbestad 13:20
Mariås 13:25

Ordinær skoleslutt kl 13:45 - bussavgang 13:55 (alle dager unntatt onsdag og fredag)

Skolerute 1849
Svelvik ungdomsskole 13:55
Høyen 14:00
Berger skole 14:05
Berger Kafé 14:10
Skolerute 1827
Svelvik ungdomsskole 13:55
Ebbestad 14:00
Mariås 14:05

 

Retningslinjer for gratis skoleskyss