Skoleruter

Skolerute for 2018-2019 (pdf)

Skolerute for 2019-2020 (pdf)

Skoleåret 2019-2020

  • SFO åpner igjen etter sommerferien 29/7
  • SFO er stengt 14/8, 15/8 og 16/8. Da har ansatte på SFO felles planleggingsdager med ansatte på skole.
  • Første skoledag er 19.august