Skoleruta for skoleåret 2018-19

Høsthalvåret: Mandag 20/8 - fredag 21/12.

Vårhalvåret: Torsdag 3/1 - torsdag 20/6.

Skoleruta for 2018-2019 (pdf)

Felles planleggingsdager for skole og SFO

Hele personalet på skolene har noen felles planleggingsdager i løpet av året, og da er SFO stengt. For skoleåret 2018-19 er dette:

  • Onsdag 15. august 2018
  • Torsdag 16. august 2018
  • Fredag 17. august 2018