Følgende elever har rett til gratis skoleskyss

Regler fra 01.01.2020

Regler som gjelder fram til 31.12.2019

  • Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • Elever på 2. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen (Svelvik kommune jfr. Sak 12/2014)
  • Elever på 3.–7. trinn som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever som pga. funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss (legeerklæring kreves)
  • Elever som har delt bosted (tilnærmet 50/50 på hver adresse) kan søke om gratis skoleskyss dersom kravene om avstand og/eller farlig skolevei er oppfylt

Det er kommunen som avgjør hvilke elever som til en hver tid har rett til gratis skoleskyss. Foresatte trenger ikke søke om skoleskyss som følge av lang eller farlig skolevei. Vedtak om skoleskyss blir sendt ut til elever med rett på gratis skoleskyss samtidig med vedtaket om tildeling av skoleplass.

Dersom eleven ikke har fått vedtak om rett til gratis skoleskyss sammen med vedtaket om tildeling av skoleplass og foresatte mener at eleven har rett på skoleskyss, bes de sende en skriftlig klage med begrunnelse til skolen.

Rett til gratis skoleskyss pga. funksjonshemming/skade/sykdom eller delt bosted må søkes om av foresatte. Søknaden sendes til Svelvik kommune.

Vestfold kollektivtrafikk

Vestfold kollektivtrafikk har ansvaret for skoleskyss i Svelvik kommune. På deres nettsider finner du informasjon om retningslinjer for skoleskyss, busskort osv.

Mistet noe på bussen?

Ring VKT på tlf.: 177 eller 
Mer informasjon finner du her: Hittegods VKT