Ved flytting skal det gis beskjed til den skolen eleven flytter fra. Denne skolen gir melding videre til ny skole. Meld alltid fra til skolen ved endringer i navn, telefonnummer eller adresse.

Skjema: