Det er viktig at kommunen får beskjed om endringer som kan påvirke opplæringen til barnet. Her finner du rutiner og skjema som skal benyttes. Generelt vil vi oppfordre alle til å gi skolen direkte beskjed ved endringer av navn, telefonnummer og adresse i familien.

Innmelding og behov for skoleplass

Svelvik har ingen skolekretsgrenser. Hvilken skole barnet skal gå på vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, både i forhold til ønsket til foreldrene og barnet, og kapasitet på skolen.

Om dere skal eller har flyttet til kommunen og trenger skoleplass, skal dere bruke skjemaet under for å melde inn barnet på skolen. Når dere har sendt inn skjemaet elektronisk vil vi ta kontakt med dere.

Bruk samme skjema for innmelding av elever som skal starte på 1.trinn.

  • Innmelding skole, gjelder elever både på 1. trinn og elever som flytter til kommunen. 

SFO - påmelding, endring av plass og utmelding

Barneskolene har tilbud om skolefritidsordning etter undervisningstid. Dersom det er ønske om å melde barnet inn på SFO, endre plassen eller melde barnet ut av SFO skal skjema under benyttes.

Søknad om fri

Dersom dere har behov for å søke barnet fri mer enn tre dager fra skolen, skal skjema under benyttes. Søknad om fri inntil tre dager leveres direkte til skolen.

Ved flytting ut av kommunen

Om dere flytter ut av kommunen skal dere gi beskjed til skolen barnet går på om dette. Skolen i Svelvik vil sende flyttemelding til ny skole.