Trivselsleder (TL) er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene.

TrivselslederMålet med programmet er å øke aktivitetsnivået, minske konfliktnivået og medvirke til at alle elever blir inkludert i leken.

På skolene utnevnes trivselsledere som organiserer ulike leker og aktiviteter ute i storefri. På denne måten har alle elever alltid et tilbud om å være på en aktivitet.