Om NAV Svelvik

NAV sitt overordnede mål er å gi mennesker muligheter for arbeid/aktivitet og sikre rettigheter til velferdsytelser.

Våre hovedarbeidsområder er:

Du finner mer informasjon på hovedsiden til NAV

NAV Svelvik:

Åsgaten 24
3060  Svelvik

E-post: