Om NAV Svelvik

NAV sitt overordnede mål er å gi mennesker muligheter for arbeid/aktivitet og sikre rettigheter til velferdsytelser.

Du finner mer informasjon på hovedsiden til NAV

Besøksadresse
NAV Svelvik
Åsgaten 24

3060  Svelvik

E-post: