Om NAV Svelvik

NAV sitt overordnede mål er å gi mennesker muligheter for arbeid/aktivitet og sikre rettigheter til velferdsytelser.

Du finner mer informasjon på hovedsiden til NAV

Åpningstider

Mandag - onsdag fra kl. 10:00 - 15:00
Fredag kl. 10:00 - kl. 14:00

På tirsdag og torsdag vil det kun være åpent for forhåndsavtalte samtaler.
Ved akutt behov for samtale kan du henvende deg på Borgertorget (rådhuset), eller ringe telefon 55 55 33 33.

Besøksadresse

NAV Svelvik
Åsgaten 24

3060  Svelvik

E-post: