Kvalifiseringsprogrammet

I kvalifiseringsprogrammet får du opplæring, arbeidstrening og oppfølging slik at du kan komme deg ut i arbeid.

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening, og tett og koordinert oppfølgingen for å komme over i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som har utfordringer med å delta i arbeidslivet på ordinære vilkår, og som ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til en trygdeytelse. Programmet utformes i samarbeid med deg.

Hvem kan få tilbudet?

  • Du er i yrkesaktiv alder og har et ønske om å komme i arbeid
  • Du har nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • Du mottar ingen eller svært begrensede trygdeytelser
  • Du har behov for og kan nyttiggjøre deg av tett individuell oppfølging