Startlån

Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen sin.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre med boligetableringsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.

Startlån er en låneordning som behandles av NAV og ordningen finansieres av Husbanken. 

Alt om startlån i Husbanken

Søk om startlån elektronisk her

Kontaktinformasjon:

NAV - Svelvik 
v/ Erik Sunne 

Kontaktskjema for NAV