Svelvik opplærings- og aktivitetssenter (SOA) er en del av Svelvik kommunes opplærings- og aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, fysisk og psykisk funksjonshemning.

På SOA er vi opptatt av at alle skal oppleve en meningsfylt hverdag. Det å ha en jobb betyr at du er en del av et fellesskap. Vi tilbyr våre brukere en jobb tilpasset den enkeltes interesser, behov og forutsetninger.

Telefon

33 78 02 90

E-post

Besøksadresse

Storgaten 86
3060 Svelvik