Når boligene er innflyttingsklare i 2020 vil Svelvik kommune være en del av nye Drammen kommune.

I prosessen knyttet til etableringen av nye Drammen har det vært et stort fokus på innbyggerinvolvering. Nærmiljøutvikling er et viktig fokus i den nye kommunen.

Vårt arbeid med Lille Åsgaten 3 er også et innspill til hvordan man kan jobbe litt annerledes med nabolag gjennom planprosesser. Vi vil overlevere en rapport til den nye kommuneadministrasjonen.

Rapporten oppsummerer innspill fra naboer og vil følge prosjektet videre. Vi håper derfor at dere som naboer også vil bidra i neste innspillsmøte.

Har du andre innspill til etableringen av nye Drammen, og de veivalgene som så langt er gjort? Du kan lese mer og komme med konkrete innspill her: https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/